บริการเกี่ยวกับล้อ

การถ่วงล้อ

Tech™ ขอเสนอกลุ่มสินค้าสำหรับการถ่วงล้อ แผ่นทรงตัว และสารตัวเติมในยาง

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร  +66 (91) 403-8007

แผ่นทรงตัวและสารตัวเติมในยาง

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
1155 LEAD FREE BAL. PAD 2 OZ. EA 1
1157 LEAD FREE BAL. PAD 3 OZ. EA 1
1158 LEAD FREE BAL. PAD 3 1/2 OZ. EA 1
1159 LEAD FREE BAL. PAD 4 OZ. EA 1
1160 LEAD FREE BAL. PAD 4 1/2 OZ. EA 1
1161 LEAD FREE BAL. PAD 5 OZ. EA 1
1162 LEAD FREE BAL. PAD 5 1/2 OZ. EA 1
1163 LEAD FREE BAL. PAD 6 OZ. EA 1
1167 LEAD FREE BAL. PAD 8 OZ. EA 1

อุปกรณ์ถ่วงล้อ

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
UWTPLIERS WW PLIERS & HAMMER EA 1
UWT1200HP WHEEL WT HAMMER W/ HEEL PLT EA 1
UWT2200HP WHEEL WHT REMOVER W/HEEL PLATE EA 1
UWT1200HP WHEEL WT HAMMER W/ HEEL PLT EA 1
976 WHEEL WEIGHT HMR EA 1
978 PASSENGER WHEEL WEIGHT HAMMER EA 1

การถ่วงล้อ

ตะกั่ว

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
PE300360 PRE-TAPED TRUCK WT. BX 30
PE200624S PRE TAPED WEIGHT BX 48
PECL6 PRE-TAPED TRUCK WEIGHT BX 30
PEMC100N MC TYPE WEIGHT – COATED BX 25
PEMC125N MC TYPE WEIGHT – COATED BX 25
PEMC150N MC TYPE WEIGHT – COATED BX 25
PEMC175N MC TYPE WEIGHT – COATED BX 25

เหล็ก

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
PE200624STR 1/4 OZ LOWPRO NANO CTD RL/1280 EA 1280
PE200624ST 1/4INOZ LOW PROFL STL ADHESIV BX 52
PE300360ST 1/2-OZ STEEL ADHESIVE BX 30
PE300360STR 300360 ADHESIVE ROLL BOX BX 640
PESST300N PRE-TAPED STEEL WT. (OZ. SEG) BX 25
PESST32000N STEEL QUIKSTIK ADHESIVE WGTS RL 1
PE200576FE PS ADH LOW PR .25OZ/3OZ STRP BX 48
PE200576FER PS ADH STD PR .50OZ/6OZ STRP BX 28
PE200576FER PS ADH ROLL LP .50OZ/704 SEG BX 704

สังกะสี

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
PEP100ZU P PASS WGT ZC UNCTD 1 OZ BX 25
PEP075ZU P PASS WGT ZC UNCTD 3/4 OZ BX 25
PEMC100Z MC TYPE ZC WT-CTD. 1 OZ BX 25
PEFN030Z FN TYPE ZC WT-COATED 30G. BX 25