เคมีภัณฑ์

ของเหลวสำหรับการวัลคาไนซ์และซีเมนต์

ของเหลวและซีเมนต์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราทำงานร่วมกับเคมีภัณฑ์ของTECH™ รวมถึง Uni-Seals และไหมแทงยางได้อย่างสมบูรณ์แบบ

– ซีเมนต์ที่แห้งเร็วและใสของTech™ให้การยึดเกาะที่ดีที่สุดในการใช้งานแบบเย็น(เคมี) และสามารถใช้กับความร้อนได้เช่นกัน

– ของเหลวเคมีสำหรับการวัลคาไนซ์ของTech™ ปราศจากสาร CFC

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
739 TECH BUTYL REPAIR SEALER PT PT 1
760 CHEM.VULCANIZING FLUID 7.8OZ EA 1
761 CHEM. VULCANIZING FLUID, QUART QT 1
762 CHEM. VULCANIZING FLUID, GAL GA 1
763 CHEM. VULC. FLUID, 55 GAL. DR 1
765 CHEM. VULCANIZING FLUID 50ML CS 24
766 CHEM. VULCANIZING FLUID 20ML CS 24
767 CHEM. VULCANIZING FLUID 10ML CS 24
768 FLOW SEAL VULC.FLUID, 8 OZ. EA 1
770 FLOW SEAL VULC. FLUID 7 OZ. EA 1
772 ENVELOPE VULCANIZING FLUID EA 1
775 HD BLUE VULC FLUID 8OZ EA 1
767 HD BLUE VULC FLUID QT QT 1

TEMVULC

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
1802 TEMVULC – QUART EA 1