ท่อและการปะยาง

การอุด/ปะ โดยใช้ Uni-Seal Ultra แบบผสม และ แกน Uni-Seal Ultra

TECH™ Uni-Seal การปะแบบชิ้นเดียวที่ ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับยางแบบธรรมดาและยางเรเดียลที่แตกน้อยกว่า 25 องศา

– Uni-Seal มีลักษณะเป็นแกนตรงสำหรับการปะที่รวดเร็วและง่าย กับยางที่รั่วที่ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว

– แต่ละแกนถูกหุ้มด้วยยางแบบเหนียวผสมสารเคมีเฉพาะของ TECH  ที่จะเติม ปิด และทำให้ยางคงสภาพแบบถาวร

TECH™ Uni-Seal Ultra Max การปะแบบชิ้นเดียวที่ ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับยางรถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรม และ OTR ขนาดเล็ก ที่แตกน้อยกว่า 25 องศา

– การทอแบบไขว้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้การปะสำหรับยางแบบธรรมดาและแบบเรเดียล

Tech™ Uni-Seal Ultra แบบแกน ถูกออกแบบเพื่อปิดรูขนาดเล็กในยางรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรม และ OTR ขนาดเล็ก

– แกนจะปิดรูรั่วด้วยการอัดอย่างเหมาะสม

– ยางแบบเหนียวผสมสารเคมีจะปิด และทำให้ยางคงสภาพแบบถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
290UL TECH UNISEAL ULTRA 10MM/BX10 BX 10
291UL UL10 UNISEAL ULTRA MAX BX/10 BX 10
292UL UL13 UNISEAL ULTRA MAX BX/10 BX 10
253 BIAS UNI-SEAL 20MM INJ. BX 6 BX 6