ท่อและการปะยาง

การอุด/ปะ โดยใช้ Uni-Seal Ultra แบบผสม และ แกน Uni-Seal Ultra

TECH™ Uni-Seal การปะแบบชิ้นเดียวที่ ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับยางแบบธรรมดาและยางเรเดียลที่แตกน้อยกว่า 25 องศา

– Uni-Seal มีลักษณะเป็นแกนตรงสำหรับการปะที่รวดเร็วและง่ายกับยางรั่วที่พร้อมปะ

– แต่ละแกนถูกหุ้มด้วยยางแบบเหนียวผสมสารเคมีเฉพาะของ TECH  ที่จะเติม ปิด และทำให้ยางคงสภาพแบบถาวร

TECH™ Uni-Seal Ultra Max การปะแบบชิ้นเดียวที่ ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับยางรถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรม และ OTR ขนาดเล็ก ที่แตกน้อยกว่า 25 องศา

– การทอแบบไขว้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้การปะสำหรับยางแบบธรรมดาและแบบเรเดียล

Tech™ Uni-Seal Ultra แบบแกน ถูกออกแบบเพื่อปิดรูขนาดเล็กในยางรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรม และ OTR ขนาดเล็ก

– แกนจะปิดรูรั่วด้วยการอัดอย่างเหมาะสม

– กาวประสานผสมสารเคมีแบบเหนียวจะปิด และทำให้ยางคงสภาพแบบถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
249UL UNISEAL ULTRA UL3 1.13IN BX24 BX 24
250UL UNI-SEAL ULTRA GUM/WIRE 14/BX BX 14
251UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20