ท่อและการปะยาง

แผ่นปะยางแบบสำเร็จ

แผ่นปะยางแบบสองหน้าของ TECH™ ถูกผลิตอย่างดีที่สุด

– ให้ทุกการปะคงทนถาวร ปลอดภัย และแข็งแรงเป็นสองเท่าของการปะแบบธรรมดา

– สิทธิบัตรหมายเลข 2,582,770

– สามารถใช้กับการปะทั้งแบบร้อนและเย็น

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
10 MINI RD 1.38IN 35MM BX 50 BX 50
10T MINI RD 1.38IN35MM TB200 TB 200
11 SM RD 1.75 (45MM) BX 40 BX 40
11T SM RD 1.75 (45MM) TUB – 160 TB 160
12 MED RD 2.25IN 60MM BX 30 BX 30
12T MED RD 2.25IN 60MM TUB 100 TB 100
13 LG RD. 3.13IN80MM BX20 BX 20
13T LG RD. 3.13IN80MM TUB 75 TB 75
17 SM OVL 2.5X1.5 IN65X45MM BX30 BX 30
18 MED.OVL 4X2IN 100X50MM BX20 BX 20
19 LG OVL 6X.2.75(150X70MM) BX20 BX 20
20 GIANT OVL 6.25X4(160X100) BX10 BX 10