การปะ
เปลี่ยนยาง

รถยนต์/รถบรรทุกขนาดเล็ก

แผ่นปะอเนกประสงค์
การอุด/ปะ โดย Uni-Seal Ultra แบบผสม และ แกน Uni-Seal Ultra
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP)
ยางเรเดียล Centech- การปะรูตะปู
ยางเรเดียล Centech- การปะรอยแตก
กาวประสานประสานและแผ่นยาง
แท่งยางอุดซ่อมรู
ไหมแทงยาง
แผ่นรองวัดขนาดยาง
ชุดอุปกรณ์ปะยาง
แผ่นปะยางแบบสำเร็จ

รถบรรทุกขนาดใหญ่

แผ่นปะอเนกประสงค์
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP)
ยางเรเดียล Centech- การปะรูตะปู
ยางเรเดียล Centech- การปะรอยแตก
กาวประสานและแผ่นยาง
แท่งยางอุดซ่อมรู
ไหมแทงยาง
การอุด/ปะ โดย Uni-Seal Ultra แบบผสม และ แกน Uni-Seal Ultra
สติ๊กเกอร์ติดยางรถ
ชุดอุปกรณ์ปะยาง
แผ่นปะยางแบบสำเร็จ
แผ่นรองวัดขนาดยาง

ยางหล่อดอก

แผ่นปะอเนกประสงค์
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP)
ยางเรเดียล Centech- การปะรูตะปู
ยางเรเดียล Centech- การปะรอยแตก
กาวประสานและแผ่นยาง
แผ่นรองวัดขนาดยาง
สติ๊กเกอร์ติดยางรถ

เครื่องจักรการเกษตร

แผ่นปะอเนกประสงค์
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP)
ยางเรเดียล Centech- การปะรูตะปู
ยางเรเดียล Centech- การปะรอยแตก
กาวประสานและแผ่นยาง
แท่งยางอุดซ่อมรู
ไหมแทงยาง
ชุดอุปกรณ์ปะยาง
แผ่นปะยางแบบสำเร็จ
การอุด/ปะ โดย Uni-Seal Ultra แบบผสม และ แกน Uni-Seal Ultra

ออฟโร้ด

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู
ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP) และออฟโร้ด (TOR)
ยางเรเดียล Centech- การปะรูตะปู
ยางเรเดียล Centech- การปะรอยแตก
กาวประสานและแผ่นยาง
แท่งยางอุดซ่อมรู
ไหมแทงยาง
การอุด/ปะ โดย Uni-Seal Ultra แบบผสม และ แกน Uni-Seal Ultra

ชุดปะยาง

ชุดอุปกรณ์ปะยาง
แผ่นปะยางแบบสำเร็จ