ท่อและการปะยาง

ชุดอุปกรณ์ปะยาง

TECH™ ขอเสนอชุดอุปกรณ์ปะยางและท่อแบบหลากหลาย ที่ทุกชิ้นผ่านการออกแบบให้เหมาะกับทุกความต้องการ

– ถูกออกแบบให้เหมาะกับทุกความต้องการ

– แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับการซ่อมที่สมบูรณ์และถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
215 PERMACURE PASSENGER KIT EA 1
898 PERFORMANCE TIRE KIT EA 1