ท่อและการปะยาง

สติ๊กเกอร์ติดยางรถ

TECH™ ขอเสนอสติ๊กเกอร์โลโก้ติดยางรถสำหรับการใช้งานต่างๆ

– ให้การระบุขอบยางในการซ่อมยางเรเดียลของรถบรรทุกทำได้ง่ายและรวดเร็ว

– ช่วยระบุลักษณะเฉพาะของยางที่ถูกใช้กับตำแหน่งล้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
216 PERMACURE TRUCK KIT EA 1
872 MOTOR KIT NO. 2 EA 1
896 TRUCK NAIL HOLE REPAIR KIT EA 1