ท่อและการปะยาง

สติ๊กเกอร์ติดยางรถ

TECH™ ขอเสนอสติ๊กเกอร์โลโก้ติดยางรถสำหรับการใช้งานต่างๆ

– ให้การระบุส่วนนูนขอบยางในการซ่อมยางเรเดียลของรถบรรทุกทำได้ง่ายและรวดเร็ว

– ช่วยระบุลักษณะเฉพาะของยางที่ถูกใช้กับตำแหน่งล้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
830 BLUE TRIANGLES 200/BX BX 200
GSL GREEN SQUARE LOGO – UPS BX/200 BX 200