บริการเกี่ยวกับล้อ

ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

ตรวจสอบร้านค้าปลีกของ TECH™ สำหรับการปะยางและบริการเกี่ยวกับล้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร  +66 (91) 403-8007

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
DHBT2000 12V, 24V BATTERY SYS TEST EA 1
DHBT2010 12V/24V BATTERY SYS TESTER EA 1
DHCRT777 12V/24V BATTERY TESTER EA 1

หลอดไฟ

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
S1055N REPAIR LIGHT EPL-25 EA 1
S1056 REPLACEMENT BULB S1055 EA 1
JS78733 2-1/2IN IMPCT WRNCH W/2IN EXT EA 1
JS78606 SLIM-LITE RECHARGE WRK LIGHT EA 1
JS78740 RECHARGEABLE BUMP LITE EA 1

อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
S918 SAFETY GLASSES EA 1
S920 SAFETY GOGGLES EA 1
S923 SAFETY GLASSES- CLEAR EA 1
S924 SAFETY GLASSES – GRAY SHADED EA 1
S925 GOGGLE W/ FACESHIELD EA 1
JS98871 SPEED CUFF GLOVES LG PR 1
JS59194 AXIS COATED GLOVES ( LARGE) DZ 12

บริการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
753 AIR TOOL OIL – QUART EA 1
418-08910 E-Z BREAK 10 OZ BIC EA 24
418-08907 E-Z BREAK 16 OZ BIC EA 24
NIA0422 HYDRAULIC JACK OIL QT 12/CASE CS 12
PB-B PB BLASTER PENETRATING OIL EA 1
PB-ATC PB BSTR AIR TL COND EA 1

ที่เก็บอุปกรณ์

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
500 WORK STATION EA 1
100 TIRE REPAIR SVC CTR CABINET EA 1