เคมีภัณฑ์

น้ำยาล้างยาง

เทคโนโลยี Rub-O-Matic ของTECH™ ช่วยขจัดการปนเปื้อนออกจากชั้นเนื้อยางด้านในอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

– เครื่องฉีดน้ำ Rub-O-Matic ของTECH™ เป็นเครื่องพ่นแบบรีฟิล ชาร์จซ้ำได้ ซึ่งใช้อากาศที่สะอาดและแห้งเป็นตัวขับเคลื่อน

– Rub-O-Matic ของ Tech™ ปราศจากสาร CFC

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
704 RUB-O-MATIC – ONE QUART QT 1
704-55G RUB-O-MATIC 55 GALLON DR 1
704-5G RUB-O-MATIC 5 GALLON PL 1
704G RUB-O-MATIC 1 GALLON GA 1