ท่อและการปะยาง

แท็ก RFID

TECH™ ขอเสนอ แท็ก RFID ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซ่อมแซมโดยสารเคมีและความร้อน

– ช่วยระบุและติดตามยางของรถบรรทุก อุตสาหกรรมและ OTR

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
RFAMT TECH RFID AFTER MARKET BX 100 BX 100