ท่อและการปะยาง

แผ่นรองวัดขนาดยาง

แผ่นรองวัดขนาดยางของ TECH™ ช่วยให้ช่างสามารถวัดขนาดพื้นที่ที่จะถูกขัดก่อนการปะได้อย่างเหมาะสม

– ป้องกันการขัดเกินพื้นที่

– เหมาะกับ Uni-Seal Centech Thermacure และแผ่นปะอเนกประสงค์ทุกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
111TM 111 Repair Template Ea 1
170TM PERMACURE REPAIR 50/BX Ea 1
172TM 172 REPAIR TEMPLATE 22 Ea 1
174TM 174 REPAIR TEMPLATE 24 Ea 1
176TM 176 REPAIR TEMPLATE RSR-26 Ea 1
177TM 177 REPAIR TEMPLATE 25/33 Ea 1
180TM 180 REPAIR TEMPLATE 40 Ea 1
250UL UNI-SEAL ULTRA GUM/WIRE 14/BX BX 14
251UL UNI-SEAL ULTRA GUM/WIRE 14/BX BX 14