ท่อและการปะยาง

แผ่นปะยางแบบสำเร็จ

แผ่นปะยางแบบสองหน้าของ TECH™ ถูกผลิตอย่างดีที่สุด

– ให้ทุกการปะคงทนถาวร ปลอดภัย และแข็งแรงเป็นสองเท่าของการปะแบบธรรมดา

– สิทธิบัตรหมายเลข 2,582,770

– สามารถใช้กับการปะทั้งแบบร้อนและเย็น

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
S3/M10/291TM TEMPLATE SQUARE S3/291 EA 1
170TM 170 REPAIR TEMPLATE 20 EA 1
172TM 172 REPAIR TEMPLATE 22 EA 1
174TM 174 REPAIR TEMPLATE 24 EA 1
176TM 176 REPAIR TEMPLATE RSR-26 EA 1
177TM 177 REPAIR TEMPLATE 25/33 EA 1
178TM 178 REPAIR TEMPLATE 35 EA 1
179TM 179 REPAIR TEMPLATE 37 EA 1
180TM 180 REPAIR TEMPLATE 40 EA 1
182TM 182 REPAIR TEMPLATE 42 EA 1
184TM 184 REPAIR TEMPLATE 44 EA 1