ท่อและการปะยาง

แผ่นปะอเนกประสงค์

แผ่นปะยางอเนกประสงค์ของ TECH™ ถูกออกแบบให้เหมาะกับยางเรเดียลและยางโครงสร้างผ้าใบ

– ยางผสมแบบใหม่มีความหนามากขึ้นช่วยในการต้านทานแรงกด

– แผ่นปะยางอเนกประสงค์สามารถใช้กับการซ่อมแซมท่อ

– เพื่อประสิทธิภาพที่ดี แผ่นปะยางอเนกประสงค์ควรถูกใช้กับแกน Uni-Seal Ultra ไหมแทงยาง หรือ แท่งยางอุดซ่อมรูสำหรับการปะแบบ2ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
111R THERM 60MMALL PURPOSE BX50 BX 50
112R TECH MULTI PURP.THERM RPR BX30 BX 30
250-1UL UL6 1/4IN 6MM UNI-STEMBX20 BX 20
251-1UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20
291-1UL 3/8IN10MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20