บริการเกี่ยวกับล้อ

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม

Tech™ มีเครื่องมือจำเป็นเพื่อการปะยางที่ถูกต้องทั้งหมด รวมถึงเครื่องขูด ชุดเย็บ โพรบ อุปกรณ์ทำเครื่องหมายและเครื่องมืออื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร  +66 (91) 403-8007

เครื่องมือสอด

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
900 INSERT TOOL 3IN EA 1
905 HEAVY DUTY INSERT TOOL 9IN EA 1
920 INSERT-O-MATIC TOOL EA 1
921 INSERT-O-MATIC REP. NEEDLE EA 1
923 INSERT-O-MATIC TRK REP. NEEDLE EA 1
925 PERMACURE PASSENGER TOOL EA 1
925T PERMACURE TRUCK TOOL EA 1
925E PERMACURE TOOL W/E.M. NEEDLE EA 1
926 REG.SLIT EYE REPLACE. NEEDLE EA 1
927 TRUCK PERMACURE NEEDLE EA 1

เครื่องมือทำเครื่องหมาย

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
946W TRADES MARKER PENCIL WHITE PK 13
946Y TRADES MARKER PENCIL YELLOW PK 13
947W QUIK STIK MINI – WHITE DZ 12
947Y QUIK STIK MINI – YELLOW DZ 12
948 ROUND WHITE B-PAINTSTIK DZ 12
949 CRAYON HOLDER EA 1
950 12 YELLOW CRAYONS DZ 12
951 HEX WHITE PAINT STICK DZ 12
96010 MARKAL WHITE CHINA MARKER DZ 12
948Y ROUND YELLOW B-PAINTSTIK DZ 12
950W WHITE TIRE CRAYONS BX 12 DZ 12
951Y HEX YELLOW PAINT STICK DZ 12

โพรบ เหล็กหมาด และอุปกรณ์ถอดใส่ปะเก็น

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
910 3INCMT TOOL/PROPYLENE HANDLE EA 1
915 SPIRAL CEMENT TOOL EA 1
918 DUCK BILL AWL EA 1
919 POINTED AWL EA 1
986 2INX3/8INSKIVE PACKING TL EA 1

ชุดเครื่องมือเย็บและขูด

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
933 RUBBER SCRAPER EA 1
935 STITCHER-BUFFER EA 1
936 1/8IN STITCHER PLASTIC HANDLE EA 1
938 1/32IN STITCHER PLASTIC HANDLE EA 1
939 1/4IN STITCHER PLASTIC HANDLE EA 1