ท่อและการปะยาง

กาวประสานและแผ่นยาง

กาวประสานและแผ่นยางของ TECH™ เหมาะกับการปะยางที่มีความซับซ้อน

– กาวประสานสามารถใช้กับสารเคมีและความร้อน

– แผ่นยางช่วยให้การอัดผ่านเกลียวและการทำงานเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม ช่วยเพิ่มแรงยึดสูงสุดให้ยางและทำให้แข็งแรงและทนทานทุกสภาวะ

– ถูกบรรจุในถังพลาสติกแบบใช้ซ้ำขนาด 15 ปอนด์

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
848 10# BUTYL LNR SEALER6INROLL LB 1
849 VULGUM1/4INX6IN6MMX150MM 10# LB 1
850 VULGUM 1/8INX6IN3X150MM 10# LB 1
854 CHEM.CURE GUM 5-1 LB.ROLLS 5# LB 1
855 HEAT VULC.GUM 1 LB.ROLLS – 5# LB 1
861 VULGUM1/8INX1IN3MMX25MM 18# LB 1
862 VULGUM1/8INX19IN3X475MM 15# LB 1
863 VULGUM1/16INX1IN1.5X25MM 18# LB 1
864 VULGUM1/16INX2IN1.5X50MM 16# LB 1
865 VULGUM1/16INX3IN1.5X75MM 18# LB 1
866 VULGUM 1/16X4IN1.5X100MM 16# LB 1
867 VULGUM1/16INX19IN1.5X475MM 15# LB 1
869 VULGUM1/8INX30IN3X750MM 15# LB 1
870 VULGUM1/16INX30IN1.5X750MM 15# LB 1
LRR LTC ROPE RUBBER / 15# PAIL LB 15
TRR TREAD ROPE RUBBER / 15# PAIL LB 15
GH100 GHC GM 1/32INX9IN.08X225MM 6# LB 1
857A A COMP. STRIP RUBBER5- 1#ROLLS BX 5
857B B COMP. STRIP RUBBER 5-1#ROLLS BX 5
858 CHEMICAL COMPOUND A&B 2 LB SET ST 100
859 CHEMICAL COMPOUND A&B 4 LB SET ST 100