ท่อและการปะยาง

ยางเรเดียล Centech- การปะรอยแตก

การปะยางเรเดียลของ Centech ถูกออกแบบให้ครอบคลุมรอยแตกจากจุดศูนย์กลาง

– คืนความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นให้กับยางเรเดียลสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตร และรถตักดิน ผ่านกระบวนการปะยาง

– สารผสมสูตรพิเศษและการออกแบบช่วยให้ วัสดุของ Centech สามารถโค้งงอและทนความร้อน ทำให้มั่นใจได้ว่ายางของคุณจะได้การซ่อมแซมแบบถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
182 CT-42 RAD 5X10(125X250) BX/5 BX 5
182R CT-42R RAD 5X10 THERMACURE BX5 BX 5
184R CT-44R RAD 5X13 THERMACURE BX5 BX 5
CT46H OTR RAD HTCURE 5-1/2X16 BX5 BX 5
CT46U OTR RAD UNCURE 5-1/2X16 BX5 BX 5
CT50C OTR RAD CLOTH 7-1/2X19-3/4 BX3 BX 3
CT50R OTR RAD THERM 7-1/2X19-3/4 BX3 BX 3
CT50H OTR RAD HCURE 7-1/2X19-3/4 BX3 BX 3
CT52R OTR RAD THERM 10X22-1/2 BX3 BX 3
CT52H OTR RAD HTCURE 10X22-1/2 BX3 BX 3
CT55C OTR RAD CLOTH 13X10-1/4 BX3 BX 3
CT55R OTR RAD THERM 13X10-1/4 BX3 BX 3
CT55H OTR RAD HTCURE 13X10-1/4 BX3 BX 3
CT55U OTR RAD UNCURE 13X10-1/4 BX3 BX 3
CT56C OTR RAD CLOTH 10-1/2X29 BX3 BX 3
CT56R OTR RAD THERM 10-1/2X29 BX3 BX 3
CT56H OTR RAD HTCURE 10-1/2X29 BX3 BX 3
CT60C OTR RAD CLOTH 10-1/2X34 BX3 BX 3
CT60R OTR RAD A THERMA 10-1/2X34 BX3 BX 3
CT62C OTR RAD CLTH 10-3/4X40-1/2 BX1 BX 1
CT62R OTR RAD THERM10-3/4X40-1/2 BX1 BX 1
CT65C OTR RAD CLTH 16-1/2INX13IN BX3 BX 3
CT65R OTR RAD THERM 16-1/2X13 BX3 BX 3
CT65H OTR RAD HTCURE 16-1/2X13 BX3 BX 3
AX140C OTR RAD CLOTH 355X1168 SW BX1 BX 3
CT72C OTR RAD CLOTH 13-3/4X30 BX1 BX 1
CT72R OTR RAD A THERMA 13-3/4X30 BX1 BX 1
CT72H OTR RAD HTCURE 13-3/4X30 BX1 BX 1
CT75C OTR RAD CLOTH20-3/4X17-3/4 BX1 BX 1
CT75R OTR RAD THERM20-3/4X17-3/4 BX1 BX 1
CT75H OTR RAD HCUR 20-3/4X17-3/4 BX1 BX 1
CT75U OTR RAD UNCUR20-3/4X17-3/4 BX1 BX 1
CT85C OTR RAD CLOTH 28X22 BX1 BX 1
CT85R OTR RAD UNCURE 16-1/2X13 BX3 BX 1
CT85U OTR RAD A THERMA 28X22 BX1 BX 1
AX50C OTR RAD CLOTH 127X208 SW BX6 BX 6
AX50U OTR RAD UNCURE 127X208 SW BX6 BX 6
AX60C OTR RAD CLOTH 203X584 SW BX6 BX 6
AX60U OTR RAD UNCURE 203X584 SW BX6 BX 6
AX80C OTR RAD CLOTH 228X660 SW BX3 BX 3
AX80U OTR RAD UNCURE 228X660 SW BX3 BX 3
AX100C OTR RAD CLOTH 254X760 SW BX3 BX 3
AX100U OTR RAD UNCURE 254X760 SW BX3 BX 3
AX120C OTR RAD CLOTH 254X890 SW BX3 BX 3
AX120U OTR RAD UNCURE 254X890 SW BX3 BX 3
AX140C OTR RAD CLOTH 355X1168 SW BX1 BX 1
AX140U OTR RAD UNCURE 355X1168 SW BX1 BX 1
AX155C OTR RAD CLOTH 250X1400 SW BX1 BX 1
AX155U OTR RAD UNCURE 250X1400 SW BX1 BX 1