ท่อและการปะยาง

แผ่นปะอเนกประสงค์

การปะรอยแตกสำหรับยางโครงสร้างผ้าใบของ TECH™ BP (BP-4 ถึง BP-10) ช่วยรับมือรอยแตกได้อย่างดีเยี่ยม

– กาวประสานสูตรพิเศษสีเทานี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบร้อนและเย็น

– มีหลายขนาด

การปะยางโครงสร้างผ้าใบสำหรับรถแทรคเตอร์ของ TECH™ BP ช่วยทำให้ยางรถของเครื่องจักรการเกษตรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถาวรยางโครงสร้างผ้าใบ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
603 BP-3 BIAS 4X4 (100X100MM) BX10 BX 10
604 BP-4 BIAS 5.3X5.3 (135X135) BX10 BX 10
604 BP-5 BIAS 6.5X6.5 (165X165) BX10 BX 10