ท่อและการปะยาง

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP) และออฟโร้ด (TOR)

Tech BP และ MP สำหรับปะยางโครงสร้างผ้าใบ (BP-0 ถึง BP-3) เหมาะกับการปะอุดรูตะปูกับยางโครงสร้างผ้าใบทุกประเภท

– สามารถใช้กับยางขนาดกลาง ใหญ่ หรือยางรถไถนา

– BP-0 ถึง BP-2 ถูกสร้างด้วยการถักทอแบบสานและมีกาวประสานแบบเหนียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

การปะยางออฟโร้ด (Tech-Off-Road) ของ TECH™  (TOR-1 ถึง TOR-10) ช่วยยืดอายุยางออฟโร้ดแบบธรรมดาได้ถึง 63 นิ้ว (160 cm)

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
605 BP-5 BIAS 6.5X6.5(165X165)BX10 BX 10
605R BP-5 THERMA 6.5X6.5 BX10 BX 10
606 BP-6 BIAS 9.6X9.6(242X242) BX5 BX 5
606R BP-6 THERMA 9.58 X 9.58 BX5 BX 5
607 BP-7 11.62X11.62(295X295) BX5 BX 5
607R BP-7 THERMA 11.63 X 11.63 BX5 BX 5
608 BP-8 13.62X13.62(344X344) BX5 BX 5
608R BP-8 THEMACURE 5/BX BX 5
609 BP-9 BIAS 15X15(380X380) BX3 BX 3
609R BP-9 THERMA 15.13 X 15.13 BX3 BX 3
610 BP-10 BIAS 17X17(430X430) BX3 BX 3
SK12R SKIDDER REPAIR THERMA 12IN BX5 BX 5
SK16R SKIDDER REPAIR THERMA 16IN BX3 BX 3
SK20R SKIDDER REPAIR THERMA 20IN BX3 BX 3
SK24R SKIDDER REPAIR THERMA 24IN BX1 BX 1
TOR1R OTR BIAS THERMA 9-3/4IN BX10 BX 10
TOR1H BPT-0 (CLOTH) BX 10
TOR1C OTR BIAS CLOTH 9-3/4IN BX10 BX 10
TOR1U OTR BIAS UNCURE 9-3/4IN BX10 BX 10
TOR2R OTR BIAS THERM RP11-1/2IN BX10 BX 10
TOR2H OTR BIAS HCUR RP 11-1/2IN BX10 BX 10
TOR2C OTR BIAS CLTH RP 11-1/2IN BX10 BX 10
TOR2U OTR BIAS UNCUR RP11-1/2IN BX10 BX 10
TOR3R OTR BIAS THERM RP 12-1/4IN BX5 BX 5
TOR3H OTR BIAS HCUR REP 12-1/4IN BX5 BX 5
TOR3C OTR BIAS CLOTH RP 12-1/4IN BX5 BX 5
TOR3U OTR BIAS UNCUR RP 12-1/4IN BX5 BX 5
TOR4R OTR BIAS THERMA 15IN BX5 BX 5
TOR4H OTR BIAS HCURE REP 15IN BX5 BX 5
TOR4C OTR BIAS CLOTH REP 15IN BX5 BX 5
TOR4U OTR BIAS UNCURE REP 15INBX5 BX 5
TOR45R OTR BIAS THERMA 15IN BX5 BX 5
TOR5H OTR BIAS HCUR REP 18-3/4IN BX5 BX 5
TOR5C OTR BIAS CLOTH RP 18-3/4IN BX5 BX 5
TOR5U OTR BIAS UNCUR RP 18-3/4IN BX5 BX 5
TOR6R OTR BIAS THERM RP 21-3/8IN BX3 BX 3
TOR6H OTR BIAS HCUR REP 21-3/8IN BX3 BX 3
TOR6C OTR BIAS CLOTH RP 21-3/8IN BX3 BX 3
TOR6U OTR BIAS UNCUR RP 21-3/8IN BX3 BX 3
TOR7R OTR BIAS THERM RP 24-1/4IN BX1 BX 1
TOR7H OTR BIAS HCUR REP 24-1/4IN BX1 BX 1
TOR7C OTR BIAS CLOTH RP 24-1/4IN BX1 BX 1
TOR7U OTR BIAS UNCUR RP 24-1/4IN BX1 BX 1
TOR8R OTR BIAS THERM RP 27-1/4IN BX1 BX 1
TOR8H OTR BIAS HCUR REP 27-1/4IN BX1 BX 1
TOR8C OTR BIAS CLOTH RP 27-1/4IN BX1 BX 1
TOR8U OTR BIAS UNCUR RP 27-1/4IN BX1 BX 1
TOR9R OTR BIAS THERM REP 30IN BX1 BX 1
TOR9C OTR BIAS CLOTH REP 30IN BX1 BX 1
TOR9U OTR BIAS UNCURE REP 30IN BX1 BX 1
TOR10R OTR BIAS THERM RP 32-3/4INBX1 BX 1
TOR10C OTR BIAS CLOTH RP 32-3/4INBX1 BX 1
TOR10U OTR BIAS UNCUR REP 32-3/4INBX1 BX 1
TOR11R OTR BIAS THERM RP 34-1/4INBX1 BX 1
TOR11H OTR BIAS HCUR REP 34-1/4INBX1 BX 1
TOR11C OTR BIAS CLOTH RP 34-1/4INBX1 BX 1
TOR11U OTR BIAS UNCUR REP 34-1/4INBX1 BX 1