ท่อและการปะยาง

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรอยแตก (BP)

การปะรอยแตกสำหรับยางโครงสร้างผ้าใบของ TECH™ BP (BP-4 ถึง BP-10) ช่วยรับมือรอยแตกได้อย่างดีเยี่ยม

– กาวประสานสูตรพิเศษสีเทานี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบร้อนและเย็น

– มีหลายขนาด

การปะยางโครงสร้างผ้าใบสำหรับรถแทรคเตอร์ของ TECH™ BP ช่วยทำให้ยางรถของเครื่องจักรการเกษตรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
603 BP-3 BIAS 4X4 (100X100MM)BX10 BX 10
603R BP-3 THERMA 4X4(100X100)BX10 BX 10
604 BP-4 BIAS 5.3X5.3(135X135)BX10 BX 10
604R BP-4 THERMA 5.32X5.32 BX10 BX 10
605 BP-5 BIAS 6.5X6.5(165X165)BX10 BX 10
605R BP-5 THERMA 6.5X6.5 BX10 BX 10
606 BP-6 BIAS 9.6X9.6(242X242) BX5 BX 5
606R BP-3 BIAS 4X4 (100X100MM)BX10 BX 5
607 BP-7 11.62X11.62(295X295) BX5 BX 5
607R BP-7 THERMA 11.63 X 11.63 BX5 BX 5
608 BP-8 13.62X13.62(344X344) BX5 BX 5
608R BP-8 THEMACURE 5/BX BX 5
609 BP-9 BIAS 15X15(380X380) BX3 BX 3
609R BP-9 THERMA 15.13 X 15.13 BX3 BX 3
610 BP-10 BIAS 17X17(430X430) BX3 BX 3
620 BPT-0 BIAS 8X8(200X200MM) BX10 BX 10
620C BPT-0 (CLOTH) BX 5
621 BPT-1 BIAS 9X9(225X225MM) BX5 BX 5
621C BPT-1 (CLOTH) BX 5
622 BPT-2 BIAS 11X11(275X275MM)BX5 BX 5
622C BPT-2 (CLOTH) BX 5
623 BPT-3 BIAS 15X15(375X375MM)BX5 BX 5
623C BPT-3 (CLOTH) BX 5 BX 5
624 BPT-4 BIAS 9X9(225X255MM)BX5 BX 5
624C BPT-4 (CLOTH) BX 5
625 BPT-5 BIAS 11X11(275X275MM)BX5 BX 5
625C BPT-5 (CLOTH) BX 5
627 BPT-7 19.5X19.5(490X490MM)BX3 BX 3
627C BPT-7 CLOTH BX 3