ท่อและการปะยาง

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู (BP)

TECH™ BP สำหรับปะยางโครงสร้างผ้าใบ (MP-0 ถึง BP-3) เหมาะกับการปะอุดรูตะปูกับยยางโครงสร้างผ้าใบทุกประเภท

– สามารถใช้กับยางขนาดกลาง ใหญ่ หรือยางรถไถนา

– BP-0 ถึง BP-2 ถูกสร้างด้วยการถักทอแบบสานและมีกาวประสานแบบเหนียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
601R MP-1 THERMA 3IN 75 BX20 BX 20
602 MP-2 MULTI PURP. 90MM BX 10 BX 10
602R MP-2 THERMA 3.63IN 90 BX10 BX 10
112 TECH MLTI PUR GRY GUM RPR BX30 BX 30
112R TECH MULTI PURP.THERM RPR BX30 BX 30
250-1UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20
291-1UL 3/8IN10MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20