ท่อและการปะยาง

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู (BP)

Tech BP และ MP สำหรับปะยางโครงสร้างผ้าใบ (MP-0 ถึง BP-3) เหมาะกับการปะอุดรูตะปูกับยางโครงสร้างผ้าใบทุกประเภท

– สามารถใช้กับยางขนาดกลาง ใหญ่ หรือยางรถไถนา

– MP-0 ถึง MP-2 ถูกสร้างด้วยการถักทอแบบสานและมีกาวประสานแบบเหนียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91)  403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
600 MP-0 MULTI-PURPOSE 60MM BX25 BX 25
601 MP-1 MULTI-PURPOSE 75MM BX20 BX 20
601R MP-1 THERMA 3IN 75 BX20 BX 20
602 MP-2 MULTI PURP. 90MM BX 10 BX 10
602R MP-2 THERMA 3.63IN 90 BX10 BX 10
250-1UL UL6 1/4IN6MM UNI-STEMBX20 BX 20
250-1UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20