ท่อและการปะยาง

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู (BP)

Tech BP และ MP สำหรับปะยางโครงสร้างผ้าใบ (BP-0 ถึง BP-3) เหมาะกับการปะอุดรูตะปูกับยางโครงสร้างผ้าใบทุกประเภท

– สามารถใช้กับยางขนาดกลาง ใหญ่ หรือยางรถไถนา

– BP-0 ถึง BP-2 ถูกสร้างด้วยการถักทอแบบสานและมีกาวประสานแบบเหนียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
601 MP-1 MULTI-PURPOSE 75MM BX20 BX 20
601R MP-1 THERMA 3IN 75 BX20 BX 20
602 MP-2 MULTI PURP. 90MM BX 10 BX 10
602R MP-2 THERMA 3.63IN 90 BX10 BX 10
603 BP-3 BIAS 4X4 (100X100MM)BX10 BX 10
603R BP-3 THERMA 4X4(100X100)BX10 BX 10
604 BP-4 BIAS 5.3X5.3(135X135)BX10 BX 10
604R BP-4 THERMA 5.32X5.32 BX10 BX 10
605 BP-5 BIAS 6.5X6.5(165X165)BX10 BX 10
605R BP-5 THERMA 6.5X6.5 BX10 BX 10
606 BP-6 BIAS 9.6X9.6(242X242) BX5 BX 5
606R BP-6 THERMA 9.58 X 9.58 BX5 BX 5
112 TECH MLTI PUR GRY GUM RPR BX30 BX 30
112R TECH MULTI PURP.THERM RPR BX30 BX 30
250-1UL UL6 1/4IN 6MM UNI-STEMBX20 BX 20
251-1UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20
291-1UL 3/8IN10MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20
252-1 UNI-SEAL – STEM ONLY BX10 BX 10
253-1 UNI-SEAL -STEM ONLY 3/4IN BX10 BX 10