ท่อและการปะยาง

ยางโครงสร้างผ้าใบ - การปะรูตะปู (BP)

Tech BP และ MP สำหรับปะยางโครงสร้างผ้าใบ (MP-0 ถึง BP-3) เหมาะกับการปะอุดรูตะปูกับยางโครงสร้างผ้าใบทุกประเภท

– กาวประสานสูตรพิเศษสีเทานี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบร้อนและเย็น

– มีหลายขนาด

การปะยางโครงสร้างผ้าใบสำหรับรถแทรคเตอร์ของ TECH™ BP ช่วยทำให้ยางรถของเครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
164 CT-10HD 2.5X3.25(65X80)BX10 BX 10
164R CT-10HDR THERMA 2.5 X3.25 BX10 BX 10
165 CT-10 1.75X3(45X75) BX 20 BX 20
166 CT-12HD RAD 2.75 X 4.625 BX10 BX 10
166R CT-12HDR THERMA 2.75X4.63 BX10 BX 10
170 CT-20 RAD 3X5(75X125MM) BX/10 BX 10
170R CT-20R RAD 3X5 THERMACURE BX10 BX 10
250-1UL UL6 1/4IN 6MM UNI-STEMBX20 BX 20
251-1UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20
291-1UL 3/8IN10MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20