ท่อและการปะยาง

แผ่นปะอเนกประสงค์

แผ่นปะยางอเนกประสงค์ของ TECH™ ถูกออกแบบให้เหมาะกับยางเรเดียลและยางโครงสร้างผ้าใบ

– ยางผสมแบบใหม่มีความหนามากขึ้นช่วยในการต้านทานแรงกด

– แผ่นปะยางอเนกประสงค์สามารถใช้กับการซ่อมแซมท่อ

– เพื่อประสิทธิภาพที่ดี แผ่นปะยางอเนกประสงค์ควรถูกใช้กับแกน Uni-Seal Ultra ไหมแทงยาง หรือ แท่งยางอุดซ่อมรูสำหรับการปะแบบ2ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 (91) 403-8007

รหัสสินค้า คำอธิบาย หน่วยการวัด จำนวนสินค้า
111 ROUND ALL PURPOSE 60MM BX-50 BX 50
111R THERM 60MMALL PURPOSE BX50 BX 50
112 TECH MLTI PUR GRY GUM RPR BX30 BX 30
112R TECH MULTI PURP.THERM RPR BX30 BX 30
116 SQ ALL PURPOSE 55MM TB 65 TB 65
250-1UL UL6 1/4IN 6MM UNI-STEMBX20 BX 20
251-1UL 5/16IN8MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20
291-1UL 3/8IN10MM ULT.STEM W/WIRE BX20 BX 20